Endüstriyel Raf ve Kapılar

Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri,  mekatronik mühendisleri, inşaat mühendisleri, inşaat, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, inşaat veya makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 

Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrollerinde tahribatsız muayene yöntemleri kullanılabilir.  Tahribatsız muayenelere ait raporlar, periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır.

Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri aşağıdaki Tabloda (RG: 25.04.2013/28628 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III (Değişik:RG-18/2/2022-31754) (6) BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR – Tablo-5: Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri) belirtilmiştir.

Ekipman Adı Periyodik Kontrol Dönemi (Azami Süre) Periyodik Kontrol Kriterleri (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)
Endüstriyel raflar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 15635 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Endüstriyel kapılar Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 13241+A2, TS EN 12453, TS EN 12604+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.